Skepparholmen
kålroten

Årlig energiförbrukning (beräknad)

Efter investering Före investering


kr
1 175 000 kr

Besparing 725 000 kr, 61 %Anläggningsdata
Fastigheten 84 lägenheter
Total värmepumpseffekt 230 kW
Täckningsgrad värmepumpar 65 %
Tillskott (elpanna) 255 kW (35 %)
Systemlösning 4 st. IVT Greenline


Vallatorp

Akelius Täbyhus valde att låta LAFOR Energi- Entreprenader bygga en bergvärmeanläggning för en fastighet som inhyser läkarmottagning, tandläkare, dagis, närbutik, butiker, frisörsalong och 51 st. lägenheter. 

”Samarbetet med LAFOR har fungerat mycket bra och den nya bergvärmeanläggningen ger Akelius stora CO2- och kostnadsbesparingar” - Torbjörn Eriksson tidigare ortschef på Akelius Täbyhus.