Vem är du?

LAFOR utgår utifrån varje kunds unika förutsättningar vid valet av värme-, varmvatten- och kylsystem

LAFOR utgår från era unika förutsättningar vid nybyggnation och ombyggnation av undercentraler. Oberoende vem ni representerar syftar våra installationer alltid till att höja fastighetsvärdet, sänka energikostnaderna, minska miljöpåverkan och till att skapa ett behagligt inomhusklimat.