Bergvärme

LAFOR installerar optimerade och klimatsmarta bergvärmelösningar som sänker energikostnaderna

LAFOR skräddarsyr bergvärmelösningar vid ny- och ombyggnation av undercentraler i Stockholm med omnejd. Våra installationer använder moderna och effektiva värmepumpar som bas och är därför ett miljövänligt alternativ till fjärrvärme, olja, el, eller gas. Ibland byggs dessutom systemen i kombination med andra förnyelsebara energikällor vilket ytterligare ökar effektiviteten och miljövänligheten.


Ekonomiska vinster

Vi börjar med att undersöka möjligheterna med bergvärme ur teknisk- och ekonomisk synvinkel. Störst blir besparingarna vid byte från direktverkande el, olja och gas, men betydande besparingar kan också göras vid byte från fjärrvärme.


Ökad valmöjlighet

Många fastigheter är anslutna till fjärrvärmenätet och därför låsta till en central produktionsenhet där nätägaren har monopol. Med ett bergvärmesystem har ägarna istället tillgång till en lokal produktionsenhet där de själva kan välja vilken aktör som levererar den elenergi som behövs för värme och tappvarmvatten.

 

Klimatsmart

År 2007 godkändes geoenergi som en förnyelsebar energikälla av Energimyndigheten. Ett modernt bergvärmesystem är därför ett klimatsmart alternativ då det levererar energi till fastigheten som består av två tredjedelar geoenergi och en tredjedel elenergi. Eftersom en stor del (98%) av den Nordiska elproduktionen är baserad på icke-fossilbaserade energislag betyder det att stora klimatbesparingar görs vid byte från olja, direktverkande el eller fjärrvärme.


Tekniska lösningar

Flera aspekter behöver beaktas vid valet av ett bergvärmesystem för en fastighet. Med vår bygg- och reglertekniska expertis levererar Vi anläggningar som är optimerade utifrån era förutsättningar. Totalentreprenaden innefattar allt från konsultation och projektering till installation, driftsättning och slutbesiktning av ett nyckelfärdigt system. Vi erbjuder även drift- och serviceavtal under och efter avslutad garantitid.

Studera gärna våra referensprojekt (en anläggning går följa Live) eller kontakta oss om ni funderar på att bygga en bergvärmeanläggning.