Så här fungerar det

LAFOR hjälper er att förstå hur ert system kan optimeras

Det finns flera typer av återvinningssystem. Ett vanligt system är frånluftsventilation med värmepump (FVP). Ett FVP-system fungerar som ett vanligt frånluftssystem med skillnaden att värmeenergin från frånluften tillvaratas. Värmeenergin levereras till värmepumpens förångare där temperaturen stegras för produktion av värme eller tappvarmvatten.