Projektering

LAFOR hjälper er med att projektera värme- och kylsystem

LAFOR utför tekniska analyser och projekterar system som stäms av mot varje kunds specifika önskemål. Det utifrån förutsättningarna mest optimala systemet med dess ingående komponenter presenteras. Slutsatserna från analysen utvärderas därefter tillsammans med kund innan beslut om installation kan tas.