Konsultation

LAFOR hjälper er med teknisk och ekonomisk rådgivning

LAFOR har en gedigen kunskap i energifrågor. Vi är teknikledande inom bergvärme och har en djupgående kompetens i frågor som är relaterade till produktion av värme och komfortkyla. Förstudier har bedrivits åt bostadsrättsföreningar, svenska industriföretag, kommunala fastighetsbolag och privata fastighetsbolag. Andra exempel på förstudier är bland annat åt Svensk Kärnbränslehantering (SKB) och ett större fastighetskomplex i Xian i Kina. Vi hjälper er med teknisk och ekonomisk konsultation i frågor kopplade till era anläggningar, se referensprojekt.