Så arbetar vi

LAFOR hjälper er att...


  • Dimensionera väl genomtänkta system som sparar energi
  • Projektleda installationer på smidigt och fackmannamässigt sätt
  • Bistå med konsultation under projektgenomförandet och under garantitid
  • Driftsätta och justera in system efter bästa prestanda
  • Säkerställa en hög driftekonomi genom god service och underhåll
    av anläggningen under hela dess livslängd