brf

Bostadsrättsförening (Brf)

LAFOR hjälper er bostadsrättsförening att sänka kostnaderna för uppvärmning och varmvatten

I en bostadsrättsförening (Brf) är energikostnaden för uppvärmning och varmvatten oftast den största kostnaden efter räntor. LAFOR EnergiEntreprenader hjälper er bostadsrättsförening att kraftigt sänka energikostnaderna genom att på ett kostnadseffektivt sätt byta ut befintligt värmesystem mot ett optimerat bergvärmesystem. Vår långa erfarenhet i kombination med vårt intresse för forskning och utveckling gör att vi alltid kan erbjuda de mest energieffektiva värmelösningarna på marknaden. Naturligtvis kan ni också själva delta vid valet av värmepumpsleverantör då vi på LAFOR inte är leverantörsbundna.
Arbetet utförs i samarbete med våra underleverantörer som besitter gedigen kompetens inom respektive teknikområde vilket genererar driftsäkra system med minskad klimatpåverkan som levererar ett behagligt inomhusklimat. Med våra installationer minskas energikostnaderna oftast med mer än 50 procent i de fall direktverkande el eller olja tidigare använts och med upp till XX procent där man konverterar från fjärrvärme.


Våra lösningar är klimatsmarta och sänker energikostnaderna vilket gör er förening mer attraktiv och höjer värdet på bostäderna.


Att byta system för värme och varmvatten är ett stort projekt och en betydande investering. Det är därför viktigt för oss att ni som kund förstår er på er investering, att installationen sker smidigt med minimala störningar och att vi hittar en lösning som återbetalar sig snabbt och ger avkastning på satsat kapital. Då vi vet att bostadsrättsföreningar oftast drivs ideellt omfattar naturligtvis vår totalentreprenad att vi bistår er med service och support under hela projektet. Vi ser till att ni blir nöjda med er anläggning och när den är slutbesiktad erbjuder vi också serviceavtal för kontinuerligt drift- och underhållsarbete. Er anläggning övervakas då i realtid via webben (se exempel), vilket möjliggör optimering av effektivitet och hög driftsäkerhet. Detta sänker driftkostnaden ytterligare samt ökar livslängden på anläggningen. 


HUR går det då till?

Projektets flöde från start till slut beskrivs nedan och visar även ansvarsfördelningen mellan LAFOR och bostadsrättsföreningen (Brf).


Processflow 2

Bild: Bergvärmeprojektets process från start till slut


Med en gedigen referenslista från fler än XX slutförda projekt i bostadsrättsföreningar kan ni känna er trygga som kund hos oss. Ta kontakt med oss på LAFOR om detta är intressant för er bostadsrättsförening.