Komfortkyla

LAFOR levererar individuellt anpassade system för komfortkyla som sänker energikostnaderna

Vi levererar bergvärmesystem som förser er fastighet med både värme, varmvatten och komfortkyla. Genom att bygga en kombinerad lösning sänks fastighetens totala energikostnad och dess klimatpåverkan. Hur stor besparingen blir beror på förutsättningarna i fastigheten och detta är något som vi med vår samlade kompetens och erfarenhet undersöker i en förstudie. I de fall stora kylbehov föreligger kan en sådan installation vara väldigt energibesparande. Ett exempel är ett kombinerat värme- och kylsystem som LAFOR byggde i Uppsala, med totalt 100 stycken borrhål, vilket sänkte energikostnaderna för värme och kyla med omkring 80 %, se referensprojekt.


Tekniska lösningar

Flera aspekter behöver analyseras innan beslut kan tas vid ny- eller ombyggnation i en fastighet. Vi gör det enkelt för er som kund och bistår med konsultation genom hela installationsprocessen. Från valet av ett energibesparande system till leverans, uppföljning, och styrning av driftsatt anläggning. Ta gärna kontakt med oss om ni funderar på att bygga om er anläggning.