Energiåtervinning

LAFOR levererar behovsanpassade anläggningar som är energioptimerade

LAFOR hjälper er vid nybyggnation eller ombyggnation av undercentraler. Värme, kyla och ventilation bör ses ur ett helhetsperspektiv och ofta finns det kombinerade lösningar som är mer effektiva ur energisynpunkt. Vi hjälper er att uppskatta nyttan av en teknisk lösning genom att analysera er anläggning och att dimensionera ett energibesparande system. Vi vet av erfarenhet att det i många fall är kostnadseffektivt och miljöbesparande att kombinera bergvärme med ett system för energiåtervinning. Ett exempel på ett energibesparande system byggdes i bostadsområdet Fregatten i Täby vilket sänkte energikostnaderna för värme med omkring 66 %, se referensprojekt.


Teknisk lösningar

Styr- och reglertekniskt kan dessa system vara väldigt avancerade men LAFOR kan tack vare vår kompetens och långa erfarenhet erbjuda er en optimerad, ekonomiskt fördelaktig och klimatsmart lösning. Ta gärna kontakt med oss om ni skulle vara intresserade av att effektivisera er anläggning.