Brf. Bergakungen
Frigga
Flygfoto över Fregattvägen

Årlig energiförbrukning (beräknad)

Efter investering Före investering


kr
4 800 000 kr

Besparing 3 200 000 kr, 66 %Anläggningsdata
Fastigheten: 430 lägenheter + lokaler
Total uppvärmd yta: ca 30 000 kvm
Antal borrhål: 41 st
Bascentral med återladdning, markförlagd värmekulvert, sattelitanläggningar med frånluftåtervinning


Fregattvägen

I bostadsområdet Fregattvägen i Täby, ersätts nuvarande oljepannor med ett system med en stor gemensam värmepumpcentral som fungerar som basproducent för värme. Mindre anläggningar byggs i husen vilka återvinner frånluftenergi och producerar varmvatten och värme med stöd från den större centralen.

 

Alla värmepumpssystem är anslutna till ett gemensamt bergkollektorsystem med borrhål fördelade över hela fastigheten. Värmesystemet styrs av datorer och är uppkopplade mot internet för driftövervakning. Allt som sker loggas och kan utläsas av drifttekniker som kan åtgärda eventuella kommande fel innan de inträffat.
Det nya värmesystemet gör att Akelius Fastigheter kan minska användandet av olja radikalt. Vilket ger både en miljöbesparing och en ekonomisk besparing. Systemet blir dessutom mer driftsäkert med det nya styrsystemet.

 

Kontakta gärna Torbjörn Eriksson på Akelius för att höra hur han tycker att samarbetet med LAFOR har fungerat.
Telefon: 076-765 94 46