Gribbylund
Brf. Radarvägen & Brf. Kabinen
varuhus

Årlig energiförbrukning (beräknad)

Efter investering Före investering


kr
5 000 000 kr

Besparing 4 000 000 kr, 80 %Anläggningsdata
Värmepumpseffekt: 1,2 MW
Borrhålslager: 100 st borrhål


IKEA i Uppsala

LAFOR byggde ett kombinerat system till det nya IKEA i Uppsala. Det förelåg ett relativt stort behov av både värme och kyla i fastigheten. Genom att bygga ett integrerat system för värme och kyla blev installationen väldigt effektiv ur energiteknisk synvinkel.