kommun

Stat & Kommun

LAFOR sänker energikostnaderna i statliga och kommunala fastigheter

LAFOR EnergiEntreprenader är teknikledande inom bergvärme. Det gör att vi lätt kan hitta lösningar och system som sänker era energikostnader. Detta medför naturligtvis också sänkta totalkostnader då energikostnaden för uppvärmning/komfortkyla och varmvatten oftast är den största kostnaden efter räntor. Genom att vara utvecklingsfokuserade och ta del av nya forskningsrön, samt genom att alltid samarbeta med branschens bästa underleverantörer, levererar vi moderna driftsäkra system med behagligt inomhusklimat för värme och kyla. Våra installationer sänker oftast energikostnaden med mer än 50 procent i de fall direktverkande el eller olja tidigare använts, men stora besparingar kan även göras vid byte från fjärrvärme till bergvärme.


Att byta värme- och kylsystem är en relativt stor investering och det kan vara svårt att prioritera bland andra investeringar. För oss är det därför viktigt att ni som kund förstår er på er investering och att vi hittar en lösning som återbetalar sig snabbt och som ger avkastning på satsat kapital. LAFOR bistår naturligtvis med service och support under hela projektet och ser till att ni blir nöjda med ert nya energisystem. Vi tillhandahåller också projektdokumentation och ser till att genomföra en säker installation anpassad efter just era behov.

Vi har en gedigen lista på referensprojekt och ni kan därför känna er trygga som kund hos oss. Ta kontakt med oss om detta kan vara intressant för er.