Singeln 1, 14 och 15
Brf. Bergakungen
relimg

Anläggningsdata
Total värmepumpseffekt: 345 kW
Antal borrhål: 38 st
Bascentral med återladdning
Drift- & övervakningssystem via Internet


Brf. Spegeln

LAFOR Energientreprenader hjälpte under sommaren 2013 Brf. Spegeln i Täby med att komplettera och effektivisera föreningens ursprungliga bergvärmesystem. Anläggningen förser 170 lägenheter med värme och tappvarmvatten. För investeringen står ECO2 Energy som tagit över den befintliga anläggningen och som nu står för drift, service och underhåll.