Fregattvägen
Förstudie: Geoenergi i Kina
frigga

Årlig energiförbrukning (beräknad)

Efter investering Före investering


kr
1 200 000 kr

Besparing 780 000 kr, 65 %Anläggningsdata
Fastigheten: 51 lägenheter, 9 lokaler
Total värmepumpseffekt: 225 kW
Tillskott oljepanna: < 1 % av tot. energi
Systemlösning: 5 st. Greenline G45Frigga

LAFOR hjälpte Akelius Fastigheter att i deras fastighet Frigga att byta från ren oljedrift för värme- och varmvattenproduktion till bergvärme. Ett komfortkylsystem till de kommersiella lokalerna baserat på frikyla byggdes även.

 

Två omoderna FTX-fläktaggregat byttes även ut i samband med installationen. Frikylan återladdar borrhålen sommartid. I bergvärmesystemet installerades en ny oljepanna som fungerar som reserv, den nyttjas vid riktigt kalla vinterdagar eller då underhåll behöver göras av bergvärmesystemet.

 

Kontakta gärna Torbjörn Eriksson på Akelius för att höra hur han tycker att samarbetet med LAFOR har fungerat.
Telefon: 076-765 94 46