bolag

Fastighetsbolag

LAFOR hjälper Ert fastighetsbolag att sänka kostnaderna genom att reducera energikostnader för uppvärmning, varmvatten och komfortkyla

LAFOR EnergiEntreprenader hjälper ert fastighetsbolag att bygga en väldimensionerad energianläggning som under en lång tid framöver tillgodoser behovet av värme, kyla och varmvatten. För oss är det viktigt att installera ett energisystem som ökar värdet på er fastighet och tidigt ger avkastning på det investerade kapitalet. Vår långa erfarenhet i kombination med vårt intresse för forskning och utveckling gör att vi alltid kan erbjuda de mest energieffektiva lösningarna på marknaden. Störst blir besparingen då ni konverterar från olja eller direktverkande el, i dessa fall kan kostnadsbesparingar om ca 50 - 75 % uppnås. Men, stora besparingar kan också göras vid byte från fjärrvärme till bergvärme.


Vi samarbetar med branschens bästa underleverantörer, vilka innehar gedigen kompetens inom sina respektive teknikområden. Våra installationer medför lägre miljöbelastningar och bidrar till ett behagligt inomhusklimat för både värme och kyla. Vi tillhandahåller också dokumentation och utbildning för drift och underhåll? Viktigast för oss på LAFOR är att installera driftsäkra system på ett fackmannamässigt sätt och anpassat efter ert behov. Titta gärna på några av våra referensprojekt och kontakt oss för mer information.