Våra tjänster

LAFOR hjälper er att sänka uppvärmningskostnaderna och att minska er klimatpåverkan

LAFOR utgår från era unika förutsättningar och levererar ett skräddarsytt system som bygger på standardkomponenter. Vår princip är att alltid överlämna ett färdigt system till en nöjd kund. Genom att samarbeta med ledande universitet ser vi till att driva utvecklingen framåt och att kunna leverera den senaste tekniken. Vi har en gedigen referenslista på lyckade projekt vilket gör att ni kan känna er trygg som kund till oss. Våra system är driftsäkra, sänker energikostnaderna och har en lägre påverkan på klimatet.


Konsulterande inom energi och värmepumpsteknologi
Vi utför förstudier och dimensionering av anläggningar. Vi genomför även utredningar och analyser inom energi, termodynamik, värmepumpsteknologi och kylteknik i befintliga undercentraler.


Geoenergianläggningar

Vi bygger energicentraler för värme och varmvatten baserade på värmepumpsteknologi. Energicentralerna baseras på bergvärme-, frikyle- och frånluftsåtervinning. Energikostnaderna minskar ofta med omkring 50 %. Bergvärme är den energikälla för värme och kyla som ger störst ökning av driftnettot vilket i förlängningen påverkar fastighetsvärdet. Värdestegringen för fastigheten kan bli upp till fem gånger investerat kapital beroende på avkastningskrav.