Förstudie: Energicentral för slutförvar i Forsmark
IKEA i Uppsala
Gribbylund_beskuret_flygfoto

Årlig energiförbrukning (beräknad)

Efter investering Före investering


kr
5 500 000 kr

Besparing 3 355 000 kr, 61 %Anläggningsdata
Antal lägenheter: 395 st
Total uppvärmd yta: 30 000 kvm
Kommeriella lokaler: 3 000 kvm
Bostadsområded fördelat på fyra stycken fastigheter.

System:
Energicentraler: 8 st
Borrhålslager: 85 st borrhål
Frånluftåtervinning: Samtliga hus
System för återladdning av borrhål
Drift- & övervakningssystem via internet


Gribbylund

I bostadsområdet Gribbylund i Täby sker en konvertering från direktverkande el till vattenburen värme med radiatorer. Markförlagda kulvertar till gemensamma energicentraler distribuerar värme, varmvatten och återför energi till centralen. Totalt i området byggs åtta centraler på samma sätt. Energisystemen återvinner frånluftvärme från ventilationen och använder sig av andra typer av tekniker för att återföra energi till borrhålen.

 

Kontakta gärna Torbjörn Eriksson på Akelius för att höra hur han tycker att samarbetet med LAFOR har fungerat.
Telefon: 076-765 94 46