Stormen 2

Pågående bergvärmeprojekt, Brf. Stormen i Uppsala

Publicerad den 7 september 2016

Lafor Energientreprenader genomför just nu en totalentreprenad på uppdrag av Brf. Stormen i Uppsala. Bostadsrättsföreningen består av 132 lägenheter fördelade på sju huskroppar. Syftet med projektet är att minska energikostnaderna för föreningen genom att konvertera från befintlig fjärrvärme till en modern, effektiv bergvärmeanläggning. I entreprenaden ingick också uppförandet av ett hus för att rymma den nya undercentralen, huset är nu klart (se bild nedan) och installationen pågår. Arbetet kommer att slutföras under hösten.


Bild: Nytt hus för undercentral.

Stormen_hus